ប្រមុខ​ការទូត​ក្រុម G7 ឯកភាព​គ្នា​អំពី​គោលជំហរ​ចំពោះ​កូរ៉េខាងជើង​ – CEN