ពលរដ្ឋ​ជាង​៣០០​គ្រួសារ សុំ​ការអន្តរាគមន៍​ពី​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី រឿង​ដីធ្លី​នៅ​ស្រុក​ស្នួល​ – CEN