គួរឲ្យ​អស់សំណើច ខណៈពេល​លោក​ចោរ​ពីរ​នាក់ សម្រេច​បាន​ការ​ប្លន់​យកលុយ ប៉ុន្តែ​ចុងក្រោយ​… (មានវីដេអូ) – CEN