ព្រឺក្បាល​ពេល​ឃើញ​ដុំ​ក្រួស​មាន​សណ្ឋាន​ដូច​ផ្កាថ្ម​យ៉ាង​ធំ ក្នុង​ក្រលៀន​ទាំងសងខាង​រប​ស់បុរ​ស​ចំណាស់​វ័យ ៧១​ឆ្នាំ​ – CEN