ចាក់​សម្លាប់​ថៅ​កែ​លក់​គ្រឿងបន្លាស់​រថយន្ត ប្លន់​យក​ទ្រព្យសម្បត្តិ និង​ដោះ​កាមេរ៉ា​សុវត្ថិភាព​ – CEN