​ប្អូនស្រី​ម្នាក់​តស៊ូ​ប្រយុទ្ធ​តតាំង​នឹង​មហារីក​យាយី​រាប់​ឆ្នាំ និង​ទី​បំផុត​បាត់​បង់ដៃ​ម្ខាង ចែករំលែក​រឿងរ៉ាវរ​បស់​ខ្លួន​លើ​បណ្តាញ​សង្គម ដើម្បី​លើកទឹកចិត្ត​អ្នកដទៃ​ – CEN