លូក​លេង​ប្រដាប់ភេទ ក្មេងស្រី​ម្នាក់ ត្រូវ​នគរបាល​ចាប់ខ្លួន​ – CEN