ឃាត់ខ្លួន​ជនជាតិ​វៀតណាម​ម្នាក់ តាម​ដី​ការ​របស់​នគរបាល​វៀតណាម ពីបទ ប្លន់ រំលោភ សម្លាប់​ – CEN