ទោះ​ក្តាម​អត់​ពង ក៏​គេ​អាច​ធ្វើឲ្យ​វា​មានពង​បានដែរ​! (មានវីដេអូ) – CEN