ក្រុមហ៊ុន​ចិន មាន​បំណង​មក​វិនិយោគ​លើ​ការដាំដុះ កែច្នៃ និង​វេច​ខ្ចប់​នៅ​កម្ពុជា ហើយ​នាំ​ទៅ​កាន់​ទីផ្សារ​ប្រទេស​ចិន​ – CEN