សហរដ្ឋអាមេរិក បន្ដ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ​ទូទៅ ដល់​កម្ពុជា​រយៈពេល​៣​ឆ្នាំ​បន្ដទៀត​ – CEN