ចិន​កម្ចាត់​ឧបាយកល​ប៉ុនប៉ង​ធ្វើឃាត​កូនប្រុស​លោក Kim Jong-Nam – CEN