ស្ពាន​បេឡេ​ឆ្លងកាត់​ទន្លេសាប​នឹង​ដាក់​អោយ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ធ្វើដំណើរ​នៅ​ពាក់កណ្តាល​ខែ​ឧសភា​ – CEN