​ក្រុម​ការងារ​ព្រៃឈើ​អាមេរិក ជួយ​បណ្តុះបណ្តាល​មន្ត្រី​ឧទ្យានុ​រ​ក្ស​កម្ពុជា​ – CEN