រូបភាព​ដំបូង​បង្ហាញឲ្យឃើញ​ពី​បន្ទប់​ប្រជុំ​កំពូល​កូរ៉េ​ខាង​ជាមួយ​កូរ៉េខាងជើង​ (មានវីដេអូ) – CEN