ហ្វេ​ស​បុក​បដិសេធ​មិន​ធ្វើ​សវនាការ ក្នុង​រដ្ឋសភា​អាមេរិក​ – CEN