ទើ​បចេញពី​គុក ​ត្រូវ​សមត្ថកិច្ច​ចាប់​វាយខ្នោះ​ញាត់​ចូល​គុក​វិញ បន្ទាប់​ពី​គាស់​ផ្ទះ​ពលរដ្ឋ យក​ម៉ូតូ​ – CEN