“​កំពូល​យន្តហោះ​” អាមេរិក​បាន​ដឹកជញ្ជូន​សម្ភារៈ​បម្រើ​ឲ្យ​ប្រធានាធិបតី Donald Trump បាន​ចុះចត​នៅ​វៀតណាម​ – CEN