អណ្តើក​នេះ​ពិតជា​ឆ្លាត​មែន ចេះ​ជួយ​គ្នា​ពេល​មាន​អាសន្ន​ (មានវីដេអូ) – CEN