​ថ្ងៃក្រោយ​ឲ្យ​រាង​! ចោរប្លន់​ម្នាក់រ​ត់រក​ប្រាស​អាយុ បន្ទាប់ពី​ម្ចាស់​ហាង​ប្រើ «​ប្រដាប់​ឈ្នះ​» នេះ​ជះ​ដាក់ (​មាន​វីដេអូ​) – CEN