ពិធីដុតបំផ្លាញគ្រឿងញៀនជិត ៨គីឡូក្រាម នៅខេត្តព្រះសីហនុ – CEN