មន្ត្រី​ប៉ូលីស​ពន្ធ​ធនាគារ​ម្នាក់ បន្ថែម​របរ​ឆក់​ទូរ​សព្ទ័ នៅក្នុង​មន្ទីរពេទ្យ ត្រូវបាន​ប៉ូលីស​ក្រុង​ដូន​កែវ​ឃាត់ខ្លួន – CEN