ញាក់សាច់​! ស្រី​ស្អាត​អង្គុយ​អ​ង្រី​ង​ក្រោយ​ផ្ទះ Live វីដេអូ ឆ្លើយតប​ទៅ​អ្នកលេង​ប្រុសៗ​ខិលៗ​ឡើង​កប់​ហ្មង​…! – CEN