បញ្ជា​ឱ្យ​តាម​ចាប់​ម្ចាស់​ខុន​ដូ ដែល​ដក​កាំភ្លើង​វា​យក​ម្មករ​រើស​អេតចាយ​ – CEN