លោក​គីម ជុង​អ៊ុន បាន​ចាកចេញ​ពី​ក្រុង​ព្យុងយ៉ាង​ទៅកាន់ Panmunjom ដើម្បី​ចូលរួម​សន្និសីទ​កំពូល​អន្តរ​កូរ៉េ​ – CEN