តារា​សម្តែង​ស៊ិច​ស៊ី Fi Fi ទទួល​សំណង​៨០០០​ដុល្លារ ពី​ថៅកែ ​KTV QI HAO GONG GUAN – CEN