កម្ពុជា​-​មី​យ៉ាន់​ម៉ា រួមគ្នា​ផ្សព្វផ្សាយ​សក្តានុពល​ទេសចរណ៍ ពី​រាជធានី​បុរាណ អង្គរ​-​បា​ហ្គាន​ – CEN