បុរស​ចិន​ម្នាក់ ដុត​កន្លែង​លក់ស​ឆ្នោត ព្រោះ​ចំណាយ​អស់​… ជិត​១​លាន​ដុល្លារ​! – CEN