ម្តងនេះ! អ្នក​មុជទឹក​នៅ​វៀតណាម​ចាប់​បាន​ត្រីមាស​ដ៏​កម្រ មាន​ទម្ងន់ ២,៥​គីឡូក្រាម – CEN