លោកស្រី ម៉ែន សំអន បាន​មានប្រសាសន៍ថា ៖ បងប្អូន​អតីតយុទ្ធជន​បាន​លះបង់​សាច់​ស្រស់​ឈាម​ស្រស់​ដើម្បី​បុព្វហេតុ​តស៊ូ​រំដោះ​ជាតិ​មាតុភូមិ​ – CEN