សាហាវ​មែន​! បុរស​ជប៉ុន​ម្នាក់​សម្លាប់ មនុស្ស​៩​នាក់ ក្លាសេ​សាកសព​ទុក​ដើម្បី​បំបាត់​ភ​ស្ថុ​តាង​ – CEN