ប្រធានាធិបតី​ត្រាំ​កាត់បន្ថយ​ទីតាំង សម្រាប់​រៀបចំ​ជំនួប​កំពូល​អាមេរិក​-​កូរ៉េខាងជើង​ – CEN