​ចោរ​ចូល​លួច​ទូដែក យក​លុយ​នឹង​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ជាង​១០​ម៉ឺន​ដុល្លារ ក្រោយ​ពិធីមង្គលការ​បញ្ចប់​ – CEN