ជួយ Share ឪពុកម្តាយ​សូម​ប្រុងប្រយ័ត្ន ជាពិសេស​សុវត្ថិភាព​កូន​តូចៗ ព្រោះ​ពុំ​នឹកស្មាន​«​ទ្វារ​ដែក​រុញ​»​ប្រភេទ​នេះ​អាច​បង្ក​គ្រោះថ្នាក់​ដ៏​រន្ធត់​បែបនេះ​ទេ​ – CEN