ក្រសួងការបរទេស បញ្ជាក់​ពី​បញ្ហា​សមុទ្រ​ចិន​ខាងត្បូង ឧបទ្វីប​កូរ៉េ ក្នុង​ការដោះស្រាយ​ទំនាក់ទំនង​ខាង​ក្រៅ​របស់​អាស៊ាន​ – CEN