នគរបាលខេត្តកំពត បន្តចុះបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនមានលទ្ធផលល្អ – CEN