តុលាការ​កំពូល​សម្រេច​ឲ្យ​លោក​កឹម សុខា ជាប់ពន្ធនាគារ​ដដែល​ – CEN