កូរ៉េ​ខាងជើង ​នឹង​ឯកភាព​ពី​ការកំណត់​ម៉ោង​ប្រើប្រាស់​រួមគ្នា ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី ៥ ខែ​ឧសភា តទៅ​ – CEN