នគរបាល​ព្រហ្មទណ្ឌ បញ្ជូន​ក្រុម​ក្មេង​ទំនើង​ចំនួន​៥​នាក់​ទៅ​តុលាការ ដែល​បង្ក​ហិង្សា​លើ​អ្នក​ដទៃ​រងរបួស​ក្នុង​មូលដ្ឋាន​ – CEN