គ​.​ជ​.​ប ប្រកាសថា ​ខ្លួន​ជា​ស្ថាប័ន​ឯករាជ្យ​និង​អព្យាក្រឹត្យ ហើយ​សម្តែង​ការសោកស្តាយ ចំពោះ​ការវាយប្រហារ​ – CEN