ប្រជា​នេសាទ​នៅ​អូស្ត្រាលី​បះ​សក់ ព្រោះ​ឃើញ​ត្រី​ចម្លែក​ហែល​ពី​ក្រោម​ជើង​របស់​ខ្លួន​ – CEN