រកឃើញ​គ្រប់​បែក​គីមី​របស់​អា​មេ​រិច ​នៅ​ឃុំ​គគីរ​ចំនួន​ ៤០ ​គ្រាប់​ នាយ​ឧត្តមសេនីយ៍ បណ្ឌិត ជ័យ សុន ដឹកនាំ​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​ចុះ​វាយ​តម្លៃផ្ទាល់​ – CEN