សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន​បាន​លើកទឹកចិត្ត​ដល់​និស្សិត​ទាំងអស់​បន្ត​ការខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​ដើម្បី​អភិវឌ្ឍន៍​ខ្លួន​ឲ្យ​កាន់តែ​រីកចម្រើន​ – CEN