សេវា​កប៉ាល់​ដឹក​ជញ្ជួន​អ្នកដំណើរ​តាម​ដង​ទន្លេ​ចេញចូល​ភ្នំពេញ-ក្រុង​តាខ្មៅ ពិតជា​លឿន តែ​អ្នក​ជិះ​ភាគច្រើន គឺ​ដើម្បី​ដើរលេង​កំសាន្ត​ – CEN