​ប្រធានាធិបតី​ហ្វីលីពីន ៖ គីម ជុង​អ៊ុន គឺជា​និមិត្តរូប​របស់​ខ្ញុំ​! – CEN