ភ្លៀង​ធ្លាក់​ជាច្រើន​ម៉ោង​ស្រុក​រវៀង ធ្វើអោយ​កំណាត់​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៦២ និង​ផ្ទះ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ជាច្រើន​ខ្នង​ទទួលរង​ការលិចលង់​យ៉ាងខ្លាំង​ – CEN