រឿង​ក្រោយ​ឆាក​ទើប​បែកធ្លាយ​ចេញ ក្រោយ​ជំនួប​កំពូល​អន្តរ​កូរ៉េ​ – CEN