ក្មេងស្រីអាយុ៤ឆ្នាំឈឺចុកចាប់នឹង «កងសាច់» លេចឡើងលើដៃ គ្រូពេទ្យភ្ញាក់ផ្អើលខណៈរកឃើញមូលហេតុបង្កជា«របស់»នេះ…!! – CEN