ម្យ៉ាង​ដែរ​! កសិករ​ជប៉ុន​ប្រើ​ទា ជួយ​ស៊ី​ស្មៅ និង​សត្វល្អិត​ចង្រៃ​ក្នុង​ស្រែ​ (មានវីដេអូ) – CEN