អត្រា​នៃ​ការ​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចណ៍ បាន​ធ្វើ​អោយ​ខាតបង់​ថវិការ​ជាង​៣០០​លាន​ដុល្លា​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ និង​ធ្វើអោយ​បាត់បង់​ជីវិត​មនុស្ស​៦​នាក់​ក្នុង​មួយថ្ងៃ​ – CEN